වට්ස්ඇප් දැන් ඔබේ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකටත් - Whatsapp For PC

Home»,,,,,»වට්ස්ඇප් දැන් ඔබේ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකටත් - Whatsapp For PC


අදවන විට WhatsApp බොහෝදෙනෙක් භාවිතා කරන මැසෙන්ජර් ඇප් එකක් වේ. නොමිලේ මැසේජ් යවන්න , කෝල් කරන්න භාවිතා කරන මෙම ඇප් එක දැන් ඔයාලගේ පරිගණකටත් නොමිලේම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුලුවනි. අද අපි අරගෙන ආවේ පරිගණක සඳහා භාවිතා කල හැකි WhatsApp ඩෙස්ක්ටොප් සංස්කරණයයි. ඔයාලත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.LAST  UPDATED - 2017/02/19
Version WhatsApp Desktop v0.2.3571