බිමට නොවේ Alcohol 120%

Home»,,,,»බිමට නොවේ Alcohol 120%පරිගණක ක්‍රීඩා කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන මෘදුකාංගයක නවතම සංස්කරණයක් අද අපි අරගෙන ආවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ISO Image ෆයිල් කියවීම සඳහා බහුලව යොදාගැනේ. ඊට අමතරව සීඩී සහ ඩීවීඩී තැටි රයිට් කරන්නත් මේකෙන් පුලුවන්. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියට හොඳින් ක්‍රියා කරයි. Alcohol 120% නවතම සංස්කරණය ඔයාලත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.